Rudnik uglja "Gračnica" Gornji Vakuf - UskopljeEksploatacija uglja u „Gračanici“ započela je 1938. godine s podzemnom metodom otkopavanja koja je trajala do 1977. godine kad se prešlo na površinsko otkopavanje koje je i sada prisutno. Lokacija pogona i postrojenja Rudnika uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, se nalazi u jugoistočnom dijelu bugojanskog neogenog ugljonosnog bazena, na desnoj obali rijeke Vrbas, između Gornjeg Vakufa – Uskoplja i Bugojna, na padinama Radovan planine, na prostoru sela Rosulje.

Ležište uglja "Dimnjače" i direkcija Rudnika "Gračanica" sa svim pratećim postrojenjima i objektima za proizvodnju lignita nalazi se na granici područja opština Gornji Vakuf – Uskoplje i Bugojno, u jugoistočnom dijelu bazena, 9 km od Bugojna, odnosno 9 km sjeverozapadno od Gornjeg Vakufa – Uskoplja, na desnoj strani rijeke Vrbas.

Ležište "Dimnjače" predstavlja jugozapadni dio ležišta "Rosulje" – Gračanica. Sjeverozapadna granica ležišta počinje od završetka eksploatisanog kopa "Odžak – Zanesovići" i pruža se na jugoistok prema upravnoj zgradi Rudnika uglja "Gračanica", što po dužini čini 2000 m, a po širini do 800 m. Produktivna površina ležišta iznosi oko 0,8 km 2 .